Tag: trainingsacteur

0

De laatste tijd word ik steeds vaker gevraagd als trainingsacteur voor trainingen rond het thema meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Trainingen rond dit thema zijn momenteel zeer actueel en gevraagd. Vooral ook doordat door Corona families vaker en langer thuis zijn en dat blijkbaar voor meer spanningen zorgt. In deze trainingen worden zogenaamde aandachtsfunctionarissen getraind in het voeren van gesprekken met diverse betrokkenen rond kindermishandeling en huiselijk geweld.

De worsteling van slachtoffer, getuige en dader.

In mijn rol als slachtoffer/getuige/dader merk ik vaak ik een enorme worsteling. Als slachtoffer wil ik natuurlijk vooral dat het stopt. Maar ik ben vaak ook bang voor de dader en wil niet dat de dader wraak neemt voor de melding of dat de dader wordt veroordeeld. Als getuige/betrokkene wil ik natuurlijk dat het geweld/mishandeling stopt. Maar wil ik bv ook niet dat het leven van een complete familie op zijn kop wordt gezet, of dat een hele familie het hem/haar kwalijk neemt, dat ze hier melding van heeft gemaakt. Als dader wil ik vaak helemaal niet horen dat ik iets fout doe of dat ik hulp nodig heb. Aan de andere kant wil ik ook niet dat dit verder bekend wordt en ben ik ook soms onmachtig mezelf in de hand te houden.

Trainingsacteur voor zorg en agressie uit Rotterdam

In de trainingen rond het thema meldcode kindermishandeling gaat het vooral om het zorgen van veiligheid voor alle betrokkenen. Dat gaat middels hele duidelijke procedures en vooral rond de zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen. Mijn taak als trainingsacteur is vaak het spelen van de diverse betrokkenen in deze situaties. Soms speel ik een slachtoffer, maar vaker speel ik een betrokkene, die het geweld opmerkt, soms speel ik ook een mogelijke dader.

De uitdaging van het gesprek

Vaak is het voor de deelnemers een uitdaging een gesprek te voeren waarin je slachtoffer/betrokken/dader uitnodigt te praten over de situatie, zonder daarin te oordelen, maar vooral te luisteren en te vragen. En vervolgens die hulp te bieden waar het slachtoffer/betrokkene/dader behoefte aan heeft.

Model man kantoor en formeel

Als de aandachtsfunctionaris in de training het gesprek met mij aangaat, is het dus van belang rekening te houden met de boven genoemde spanningsvelden. Als het ware ben je aan het laveren tussen wat het slachtoffer/getuige/dader wil en wat jij als aanspreekpunt wil bereiken. Natuurlijk is het belangrijk veel te vragen, door te vragen, zekerheid, ruimte en veiligheid te bieden. Maar aan de andere kant is het soms ook van belang te benadrukken, dat jij als aandachtsfunctionaris ook verantwoordelijkheden en procedures hebt, en dat jij ook wil dat er iets gebeurd.

De balans zoeken in het gesprek

Ik merk vaak dat deelnemers het meeste moeite hebben met die delicate balans tussen aan de ene kant veiligheid en ruimte en aan de andere kant toch ook de “plicht” iets met de melding te moeten en hierbij ook de geldende procedures te verduidelijken. In mijn rol ervaar ik het vaak wel als prettig, als er soms iets meer wordt doorgevraagd dan ik wil. En als me duidelijk is wat er wel en niet gaat gebeuren. Houvast en perspectief zijn hierbij belangrijk, maar wel op een manier waarbij ik als slachtoffer/getuige/dader het gevoel heb, regie te hebben.

Dit zijn hele fijne trainingen om als trainingsacteur te spelen. Ik heb steeds het gevoel dat ik echt iets waardevols toevoeg en het kunnen oefenen van deze gesprekken, deelnemers echt naar een hoger niveau brengt. Het zou toch fijn zijn, als we op deze manier kunnen zorgen voor een veiligere leefomgeving voor velen.

Graag zet ik ik mij als trainingsacteur in voor deze trainingen die ik ondere speel voor BLOCQ EHBO en het LUMC. Mocht u als trainer of organisatie interesse hebben in een samenwerking, dan kunt u zeker contact opnemen.

0

Acteren is vooral durven spelen. Assertief zijn is vaak ook een kwestie van durven. Assertiviteit oefenen met een trainingsacteur is veilig, spannend en leuk.

Je wilt je baas of opdrachtgever vragen om een gunst. Je wil je collega feedback geven op gedrag. Je wilt iemand vertellen dat je hopeloos verliefd bent. Allemaal voorbeelden van situaties die voor sommige mensen een eitje zijn en voor andere mensen een drama. Ze lopen er weken/maanden en jaren mee rond voordat ze het bespreekbaar durven maken. Om er dan vaak achter te komen dat het bespreekbaar maken eigenlijk best wel meeviel en de reactie van de persoon in kwestie lang niet zo dramatisch was als ze dachten. Maar voordat ze dan eindelijk durven. Dat is een hele stap.

En dan is het fijn dat je die situatie/ dat gesprek eens kan spelen om te zien wat je allemaal kan zeggen, hoe dat overkomt en vooral ook hoe je omgaat met de reactie van de ander. Als trainingsacteur speel ik vaak dit soort situaties omdat assertief zijn bij bijna iedereen wel een heikel punt is. We zijn bang om ons zelf bloot te geven, kwetsbaar te zijn en dingen te zeggen die een ander niet altijd leuk zal vinden. Maar we maken het is ons hoofd vaak wel groter en dramatischer dan het is. En we hebben vaak een slecht zelfbeeld. Als trainingsacteur kan ik echter vaak teruggeven wat ik wel en niet snapte aan de boodschap, hoe ik me erbij voelde en hoe ik zou kunnen reageren.

Model man kantoor
Foto Rene Bosch

Het oefenen van de situatie begint vaak met het beschrijven van de situatie. Waar heb je moeite mee? Wat denk je dan? Waar ben je bang voor? Welk gedrag van de ander vind je moeilijk? Wanneer ben je tevreden in dit gesprek? Hoe ga je het gesprek aanpakken en wat ga je misschien anders doen. Vaak levert het bespreken van de situatie al de nodige spanning op. Maar het voorbespreken van de situatie, en je heel bewust zijn van wat je wil gaan zeggen en doen, brengt ook vaak weer inzicht en rust, waardoor het spelen van de situatie weer makkelijk is.

Tijdens het spelen van de situatie probeer ik me vooral te richten op de leerpunten en doelstelling van de deelnemer. Ik probeer het gedrag van de gewenste gesprekspartner zo realistisch mogelijk neer te zetten, maar….. vooral ook subtiel (en soms ook minder subtiel) reflecties te geven, welk gedrag ik zie en wat het met me doet. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, dat ik het gevoel heb, dat er niet naar me geluisterd wordt, dat het me duizelt van de informatie, dat ik me aangevallen voel, maar ook dat ik de eerlijkheid waardeer, dat ik het fijn vind dat er naar me geluisterd wordt of dat het goed is dat dit ter sprake komt. Hiermee probeer ik de deelnemer al tijdens het rollenspel bewust te maken van gedrag maar ook kans te bieden het gedrag aan te passen. Dit bewust maken tijdens het spel, is misschien niet helemaal realistisch maar geeft deelnemer vaak wel een duidelijk beeld van wat er zou kunnen omgaan in het hoofd van de gesprekspartner. Zaken die tijdens een “echt” gesprek wellicht niet meteen helder zijn.

Model man kantoor
Foto Rene Bosch

Mocht ik merken dat de deelnemer moeite heeft met de situatie of dat we ergens in het gesprek blijven haken, dan pauzeer ik vaak het gesprek even om met de deelnemer en/of groep en trainer te analyseren wat er nu precies gebeurd, en hoe we uit die impasse komen. Een tip die ik dan vaak geef is, het gebruiken van een helicopterview/ een stuk metacommunicatie. Daarin houdt de deelnemer de regie, en benoemt hij bv dat het gesprek lijkt vast te lopen, dat hij merkt dat ze er niet uit lijken te komen of bv dat ze er allebei wellicht wat emotioneel bij zijn. Daarna checkt hij bij de gesprekspartner hoe hij dit ziet, en of ze ze wellicht het gesprek anders kunnen vormgeven.

Het spelen van dit soort gesprekken geeft vaak veel inzichten voor deelnemers, maar vooral het feit dat ze het gesprek durven te voeren, geeft ze vaak veel vertrouwen en energie, het gesprek in de werkelijkheid ook te voeren. Met de tips en reflecties van de training in het achterhoofd geven dit soort oefeningen absoluut een impuls aan de assertiviteit van mensen, waardoor ze vaak al sterker en zelfverzekerder de training verlaten.

0

Nieuwe situaties vragen om een andere aanpak en daarbij kan een online trainingsacteur de oplossing zijn. En als trainingsacteur met zeer veel improvisatievermogen pas ik me gelukkig snel aan aan veranderende omstandigheden in de wereld van anderhalve meter. Assessments speel ik inmiddels met 2 meter tussenruimte, De Nederlandse Taalshow spelen we online in de vorm van Taalshow Televisie en trainingen kan ik (deels) spelen via bijvoorbeeld Zoom, Teams of Skype.

Voor- en nadelen van online trainingsacteren

Het online acteren heeft zo zijn mogelijkheden en beperkingen.

Er zitten veel voordelen aan het online trainingsacteren. Een voordeel is in ieder geval dat cursisten zich veiliger voelen, doordat het contact via beeld wat afstandelijker is. Daarnaast lijkt het of cursisten zich beter kunnen focussen op de situatie en minder worden afgeleid door andere cursisten, trainer of de omgeving. Trainingsacteur en cursist zitten als het ware in een soort cocon. Cursisten zitten vaak ook thuis en dat geeft ook een soort veiligheid. Daarnaast merk ik dat cursisten in online trainingssituaties beter luisteren doordat ze minder hoeven te focussen op andere zaken.

Nadelen van het online acteren zijn er natuurlijk ook helaas. Belangrijkste beperking is dat gedrag en bewegingen minder opvallen in het beperkte beeld, waardoor cursisten en de trainingsacteur daar minder op kunnen anticiperen. Als ik als trainingsacteur zit te wiebelen op mijn stoel tik met mijn pen, zal dat op beeld niet altijd overkomen. Voor agressietrainingen is met name ook het oefenen met nabijheid en aanrakingen van personen belangrijk. Dat soort zaken zijn online helaas niet te oefenen. Ander nadeel is toch vaak het gebrek van de dynamiek van de groep. Als ik speel voor een groep cursisten is het soms leuk als een andere cursist onverwacht kan bijspringen of als je reacties van de groep opmerkt en die naderhand ook kan teruggeven. In online trainingen zit je meer in een cocon en vallen die zaken minder/niet op (vaak ook omdat het geluid is gemute). Ander nadeel is natuurlijk de beperking van de techniek, waardoor ik als trainingsacteur bijvoorbeeld niet meer te horen ben, als ik te ver verwijderd ben van de microfoon, of niet meer zichtbaar ben als ik uit beeld loop.

Online trainingsacteur voor Zoom, Teams en Skype
Creëer ook energie tijdens een online training

De uitdagingen van online acteren

Net zoals bij andere trainingen is het bij online trainingen belangrijk om veiligheid te creëren. Zitten cursisten bijvoorbeeld in een ruimte waar ze niet gestoord worden en zijn er goede afspraken dat er geen opnames gemaakt worden. Naast veiligheid zijn er in het spel wat uitdagingen, waarbij de focus voor de trainingsacteur nu veel meer kan liggen op intonatie en gezichtsuitdrukkingen. Ik zie het als een combinatie van acteren voor de camera en trainingsacteren, waarbij ik heel bewust moet zijn, wat zichtbaar en hoorbaar is op camera en microfoon en wat niet. Verder is het nog een leuke uitdaging om de groep betrokken te houden in de training. Mensen zitten meer op afstand in de gespeelde situaties, en dus kan het bijvoorbeeld helpen om iedereen hele duidelijke observatieopdrachten te geven. Ook regelmatig kleine oefeningen met de hele groep te spelen of korte energizers zorgen voor meer betrokkenheid in de groep.

Durf te experimenteren

Voorafgaande aan trainingen zeg ik altijd: “Durf te experimenteren en durf het eens over een hele andere boeg te gooien. En kijk wat het brengt.” Zo is het ook met online acteren. Het lijkt niet ideaal en dat is het zeker ook niet maar……het biedt ook weer mogelijkheden. En zowel voor de online trainingsacteur, trainer als cursisten is dat een kwestie van proberen en oefenen. Dat experiment wil ik dan ook zeker aangaan met trainers en cursisten en al zijn het uitdagende tijden, misschien is het juist nu de tijd om mensen te trainen met de mogelijkheden en beperkingen van deze tijd.

Neem contact op

Ik vind het interessant om mee te denken over de opzet en insteek van online trainingen. Dus ik nodig u dan ook zeker uit om contact te leggen en het gesprek/experiment aan te gaan. Contact maakt u via het contactformulier of telefonisch. Meer informatie over wat ik verder als online trainingsacteur doe en kan vind u hier.

0

Als trainingsacteur ben ik met grote regelmaat actief in de zorg. Het valt me dan vaak op dat medewerkers in de zorg zo bezig zijn te zorgen voor anderen, waarbij ze dan vaak zichzelf compleet vergeten. Mijn ervaring is dat zorgverleners het vaak moeilijk vinden daarin hun grenzen aan te geven. De zorgverlener wil de patiënt of collega alle zorgen uit handen nemen en zadelt zichzelf daardoor op met extra werk. Hoe fijn zou het zijn te kunnen oefenen met het aangeven van de eigen grenzen of met het stimuleren van patiënt (of collega) tot het zelf ondernemen van acties.

Hoe fijn zou het zijn als je als zorgverlener dit nieuwe gedrag kan uitproberen op een patiënt of een collega en dat die patiënt of collega dan ook nog feedback geeft op jouw gedrag? Hoe leuk is het eens iets heel anders te proberen in vraagstelling of benadering en te zien en te horen wat daarvan het effect is. Of wat dacht je van de volgende onderwerpen om eens met een trainingsacteur te oefenen?

  • Komt de boodschap/informatie van de zorgverlener wel over?
  • Hoe reageer ik als zorgverlener op emoties?
  • Voelt de patiënt zich wel gehoord?
  • Hoe verdeel ik mijn aandacht over patiënt en familie?
  • Hoe ga ik om met agressie en grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe communiceer ik met patiënten met psychische stoornissen?
  • Hoe krijg ik zo veel mogelijk informatie van de patiënt?

Met alle bovenstaande onderwerpen heb ik al in heel veel trainingen gespeeld en heb ik al heel veel zorgverleners tot mooie inzichten laten komen door mijn rollenspelen en mijn feedback. Ik hoor naderhand heel heel vaak van deelnemers:

“Ik wist niet dat het zo makkelijk was mijn grenzen aan te geven.”

“Fijn om te weten dat ik vriendelijk EN duidelijk kan zijn.”

“Nu ik grenzen beter kan aangeven, maakt dat de communicatie tussen mij en patiënt/collega stukken duidelijker.”

“Ik hoef niet alles zelf op te lossen. Een collega of patiënt vind het zelf ook fijn daarover mee te denken.”

“Soms is een stilte veel waardevoller dan nog meer informatie.”

“Nu weet ik dat ik beter even twee minuten kan besteden aan een frustratie of angst dan het te negeren omdat ik daar later in het proces uiteindelijk veel tijd mee bespaar.”

“Fijn om te weten dat ik heel duidelijk kan zijn en daarbij niet agressief overkom.”

Trainingsacteur Olaf van der Hee voor uw training in de zorg

De toegevoegde waarde van een ervaren trainingsacteur in uw zorgtraining is enorm en zorgt zeker voor meer dynamiek, discussie en een veel betere leerervaring. Ik daag deelnemer altijd uit tot het proberen van ander gedrag en tot het overschrijden van of juist stellen van grenzen. Met mijn rollenspelen en oefeningen probeer ik altijd zo veel mogelijk aan te sluiten op de behoeftes van groep en trainer/docent. Neem zeker contact op voor meer informatie of een offerte.

Als trainingsacteur in de zorg werk ik onder andere voor:

0

De laatste tijd merk ik een toegenomen vraag voor mijn spel als trainingsacteur in trainingen rond agressie. Dat kan twee dingen betekenen: 1. Er is een toename van agressie in het dagelijks leven. 2. Bedrijven en instanties zijn meer bereid hun medewerkers te wapenen tegen agressie.

Ik denk dat men name de tweede reden, de meest belangrijke is op dit moment, en dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is fijn dat bedrijven en instanties bereid zijn te investeren in de kennis en vaardigheden van hun mensen, als het gaat om welke vorm van agressie dan ook. Met name het stimuleren van het herkennen van verschillende vormen van agressie is al een grote stap. Tweede stap is dan natuurlijk het effectief kunnen reageren op deze agressie.

Herkennen van agressie

In trainingen merk ik vaak dat mensen bepaald gedrag niet meteen als agressie zien en het dan ook niet meteen als zodanig behandelen. Maar juist het vroeg herkennen van agressie en dit al in een vroeg stadium de-escaleren is vaak het meest effectieve recept.

Omgaan met agressie

In trainingen waarin ik speel als trainingsacteur probeer ik dan ook vaak de nadruk te leggen op deze eerste tekenen van agressie en laat ik deelnemers onderzoeken hoe ze met dit gedrag kunnen omgaan. Vaak is dat: 1. herkennen gedrag 2. benoemen gedrag 3. grens aangeven en vaak afhankelijk van de mate van agressie ook nog 4. iemand voor een keuze stellen. Wel is het bij agressie vaak een kwestie van deels meeveren en deels eigen grenzen herkennen en aangeven. Grenzen die per persoon verschillend zullen zijn.

Veiligheid in trainingen rond agressie

Bij trainingen rond agressie vind ik veiligheid van het allergrootste belang. Te vaak heb ik gehoord van trainingen rond agressie waar deelnemers agressief of boos vandaan kwamen, omdat er waarschijnlijk te hoog werd ingezet met zware agressie. Juist het oefenen met lichtere vormen van agressie, biedt mensen veiligheid en ook meer kansen om met diverse soorten gedrag te experimenteren. Ook het spelen van situaties die de mensen zelf inbrengen, werkt vaak veel beter,dan het spelen van bedachte (extreme) situaties.

De effectiviteit van oefenen

Het aanbrengen van theoretische kaders rond agressie is natuurlijk belangrijk en interessant in een training. Maar vooral het oefenen van gedrag bij dit soort trainingen, blijkt vaak van doorslaggevend belang, omdat deelnemers ontdekken wat hun grenzen zijn, maar vooral dat effectief handelen en het aangeven van grenzen vaak makkelijker blijkt, dan gedacht. Daarom ben ik blij dat ik door mijn inzet in dit soort trainingen, mensen dit soort inzichten kan bieden.

Indien u een acteur wilt inzetten in uw training rond agressie, zou ik u zeker aanraden vrijblijvend contact met mij op te nemen voor meer informatie.

0

September 2018 was ik vier keer presentator, interviewer en trainingsacteur in de interactieve informatiebijeenkomsten Criminaliteit Aan Je Voordeur in Den Haag Loosduinen georganiseerd door Stichting Caribbean Angels ism Voor Welzijn.  (more…)

Steeds vaker krijg ik verzoeken  of ik als trainingsacteur een hele sessie op me wil nemen, waarbij ik dan ook deels de taken van de trainer overneem.  (more…)