Trainingsacteur

Als senior trainingsacteur uit Rotterdam hou ik al jaren cursisten een spiegel voor met mijn spel en feedback; van agressie en gijzeling via verslavings- en psychisch verstoord gedrag tot het aansturen, coachen en motiveren van medewerkers.

De trainingsacteur met ervaring in het bedrijfsleven

Trainingsacteur Olaf van der Hee

Voordat ik trainingsacteur werd, heb ik gewerkt in het toerisme, de vervoerssector en de IT waardoor ik veel situaties in het bedrijfsleven uit  de praktijk ken. Toen ik in  2003 de omslag maakte naar acteur/trainingsacteur na een spelopleiding bij het Rotterdams Centrum voor Theater, ben ik als trainingsacteur begonnen bij Bureau Van Rinsum (tegenwoordig FactorVeermans). Later kwamen daar verschillende trainers bij waardoor ik in de afgelopen 20 jaar ervaring heb opgedaan in zeer diverse sectoren, thema’s en werkvormen. Mijn grootste kwaliteit daarin is, dat ik me makkelijk aan iedere groep en trainer kan aanpassen, omdat ik goed aanvoel waar binnen een training behoefte aan is.

Neem direct contact op voor meer informatie of een offerte.

De trainingsacteur die veiligheid biedt maar ook prikkelt

Ik vind het belangrijk dat cursisten in een training met acteur een veilig gevoel hebben bij het oefenen van situaties en gedrag. Maar ik wil daarnaast ook steeds prikkelen tot het proberen van nieuw gedrag en nieuwe situaties. In samenspraak met de trainer haal ik graag het uiterste uit de deelnemers en prikkel ik graag tot reflectie, verandering en inzicht. Ik ben vooral gespecialiseerd in het geven van feedback in het spel zodat de cursist al spelend bewust wordt en zijn gedrag kan aanpassen. Het allerbelangrijkste in de training vind ik echter dat de cursist dat kan oefenen wat hij/zij wil en daarbinnen een bereikbaar doel en succes kan behalen.

De trainingsacteur die samenwerkt met de trainer of coach

Samen met de trainer of coach haal ik graag het uiterste uit de een training en wil ik iedere deelnemer een leerervaring geven. Ik heb zowel ervaring met trainingen in groepen als intensieve 1-op-1 sessies met een individuele kandidaten.

Een goede voorbespreking is het halve werk en daarom is het fijn om ruim van tevoren met de trainer/opdrachtgever besproken te hebben wat de te bereiken doelen/leerpunten met de groep/cursisten zijn. Wat is de sfeer in de groep, waarvoor staat de groep open, heeft de groep koudwatervrees of staan ze te popelen om te beginnen, zijn er casussen, hoe wil de trainer de feedback laten verlopen, wat is de rol van de trainer en wat is  de rol van de trainingsacteur, hoe presenteert de trainingsacteur zich? Allemaal vragen die handig zijn om in een vroeg stadium te bespreken zodat ook hiermee het beste uit de training gehaald kan worden.

Maar ook tijdens de training is het fijn om steeds met de trainer te checken waar de groep/cursist behoefte aan heeft en waar we nog mogelijk kunnen bijsturen.

Van trainers of coaches krijg ik vaak terug dat ik mij naadloos weet aan te passen aan de vorm van de training en de dynamiek van de groep; dan weer actiever met tips, tricks en feedback, dan weer wat meer op de achtergrond.

De trainingsacteur met ervaring rond vele thema’s

De afgelopen jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd in trainingen rond management-, agressie- en zorggerelateerde onderwerpen:

Management gerelateerd:

Aansturen medewerkers in cultuurveranderingen, slecht-nieuws-gesprekken, motiveren en begeleiding cliënten/medewerkers, feedback aan collega’s/medewerkers, het palet van beïnvloeding, PMAS, klantgericht verleiden, verkoop, assertiviteit (nee kunnen verkopen) en verzuimgesprekken.

Agressie gerelateerd:

Frustratie agressie, manipulatieve agressie, interventieteams, opvang na traumatische ervaringen

Zorggerelateerd:

Vraaggericht werken, bejegening, algemene en seksuele anamnese, voorlichting bij prenatale screening, slecht nieuws gesprekken rond erfelijke aandoeningen, gesprekken in de palliatieve zorg, bespreekbaar maken en herkennen van verslavingsgedrag en psychisch verstoord gedrag.

De trainingsacteur die vele werkvormen en modellen kan hanteren

Trainingsacteur Olaf van der Hee

Door de jaren heen heb ik met verschillende werkvormen en communicatiemodellen gewerkt afhankelijk van de groep en de training. Werkvormen als het regiemodel, hoefijzer en carrousel ken ik door en door. Daarnaast heb ik vaak gewerkt met communicatiemodellen als SPIN, MBTI, STAR, LSD, SMART, ABC-gedragsmodel, Belbin, Kernkwadranten, Roos van Leary en Thomas & Killmann.  Ik kan zelfs, als dat gewenst is, cursisten enige simpele aardings- en ontspanningsoefeningen bijbrengen waarmee ze in spanningsvolle situaties uit de voeten kunnen.

Neem direct contact op voor meer informatie of een offerte.

De trainingsacteur als co-trainer

Soms is het als trainer fijn om samen te werken met een trainingsacteur die delen van de training zelfstandig met (sub)groepen kan werken. Terwijl de trainer bijvoorbeeld met een subgroep een casus uitwerkt of een deel van de theorie bespreekt, ga ik met een ander deel van de groep actief aan de slag. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar interessante casussen om te spelen, onderzoeken wat de leerpunten zijn en  gaan aan  de slag om te ontdekken hoe bepaald gedrag werkt. Samen met de groep geven we feedback en bekijken we wat effectief gedrag is onder bepaalde omstandigheden.

De trainingsacteur met ervaring in vele branches

De afgelopen jaren heb ik in trainingen voor veel verschillende branches in zeer diverse organisaties gewerkt, waardoor ik inmiddels een goed beeld heb van de verschillende bedrijfsculturen en situaties binnen bedrijven en instellingen.

Overheid/semi-overheid

Dienst Justitiële Inrichtingen, CWI, Politie, Belastingdienst, Stroomopwaarts  en verschillende gemeentes.

Zorginstellingen

Leger des Heils, Erasmus Universiteit/Medische Faculteit Rotterdam, LUMC, Boerhaave Nascholing Leiden, Ziekenhuis Amstelland, opleidingen voor ambulancepersoneel, ouderenzorg en psychiatrie

Technische bedrijven/IT

Eneco, Heerema, TamTam, Hemi, SEW Eurodrive, ValkdeGroot, Newspark, Friss, Aldi en het Verhuiscollege.

De trainingsacteur als assessmentacteur

Sinds tien jaar ben ik ook beschikbaar en vaak werkzaam als assessmentacteur. In assessments geef ik kandidaten die solliciteren naar een functie of een ontwikkelassessment doen, de mogelijkheid te laten zien wat ze in huis hebben en laat ik zien waarin ze zich nog verder in kunnen ontwikkelen. Ik speel assessments op diverse niveaus waarbij ik kandidaten in een rollenspel test op vaardigheden als luisteren, doorvragen, structureren, coaching, omgaan met weerstand en emoties, samenvatten, actie ondernemen, motiveren en grenzen stellen.

The actor in training also in English (und auch in Deutsch)

Mogelijk wilt u in uw training ook werken met Engels- of Duitstalige cursisten. Dan is het voor mij geen enkel probleem de training of een deel van de training in het Engels of Duits te spelen.

Ik heb ervaring met Engelstalige trainingen en assessments en heb daarnaast ook ervaring met Duitstalige groepen.

De entertrainer voor een interactieve workshop

Op zoek naar een leuke workshop om uw mensen op een interactieve en humoristische manier te prikkelen tot het stellen van meer vragen of het geven van feedback? Als ervaren acteur, trainingsacteur en entertainer geef ik korte op maat gemaakte workshops (2 a 3 uur) waarin ik steeds korte oefeningen of scenes met de hele groep of enkele mensen speel en daarmee inzicht biedt in de effecten en manieren van vragen stellen en feedback geven. Deze workshops zijn een prima invulling van een middag of avond teambuilding en zijn entertainend en leerzaam tegelijk.  Tarieven hiervoor zijn in overleg en ook andere thema’s zijn mogelijk.

Neem direct contact op voor meer informatie of een offerte.

De ervaringen met de trainingsacteur

Marco Tieleman, trainer bij Sustrainability Rotterdam:

In een flink aantal trainingen Klantgericht overtuigen heeft Olaf mij ondersteund als trainingsacteur. Het is fijn om met Olaf te mogen werken. Dat komt omdat hij de dynamiek in de groep goed aanvoelt en daarop anticipeert. Hij draagt actief bij aan het proces om de groep zich veilig te laten voelen en hij creëert daarbinnen een prima situatie om te leren. Olaf anticipeert goed op het niveau van de deelnemers in de training en heeft aan een half woord of een blik voldoende om zijn rol in het rollenspel wat bij te sturen. Kortom: Warm aanbevolen!

Netty Aarts, trainer bij Trizo:

Olaf is een trainingsacteur die in haarfijn het gedrag kan neerzetten waar de cursist herkenning in heeft. En zeer zorgvuldig en to the point feedback geeft. daar heb je wat aan! Met zijn humor maakt hij de drempel laag om te oefenen.

Gertrude Smit, managing partner bij Deen assessments Rotterdam:

Olaf is sinds 2010 onze vaste acteur voor de simulaties (rollenspelen) die een onderdeel vormen van onze assessment centers. Hij kan uiteenlopende rollen op een geloofwaardige manier spelen en met zijn spel bij de kandidaat de te beoordelen competenties oproepen. Tevens kan hjzich goed inleven en flexibel inspelen op de persoon en de situatie. Als assessment- en trainingsacteur kan ik hem dan ook van harte aanbevelen.

De trainingsacteur en zijn kosten

Voor mijn diensten als trainingsacteur betaalt u als opdrachtgever een tarief van 300,- (ex btw, ex reiskosten) per dagdeel van 4 uur.

Zet u mij in al entertrainer of als trainer dan betaald u een tarief van 400,- per dagdeel plus de eventuele voorbereidingskosten van de training/workshop.

Prijzen voor een serie trainingen of kortere/langere sessies zijn in goed overleg.

Contact met deze trainingsacteur?

Trainingsacteur Olaf van der Hee

Trainingsacteur Olaf van der Hee

Graag bespreek ik met u, voor welke training u me zou willen inzetten en wat ik daarbij als trainingsacteur voor u en de cursisten kan betekenen. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden en wensen in een persoonlijk gesprek zodat uit iedere training het uiterste gehaald kan worden.

Neem direct contact op voor meer informatie of een offerte.

Met wie werkt deze trainingsacteur samen?

Ik werk regelmatig in de trainingen van:

Kudding en Partners

MAEK

Soliede

Verhuiscollege

Erasmus MC

En ben te vinden op de volgende websites:

www.trainers-coaches.com

www.trainingsacteurgezocht.nl

www.zoekeentrainingsacteur.nl

www.trainingsacteur.startpagina.nl

www.trainingsacteurdatabase.nl

www.nvvt.nl