Tag: Agressietraining

0

Nieuwe situaties vragen om een andere aanpak en daarbij kan een online trainingsacteur de oplossing zijn. En als trainingsacteur met zeer veel improvisatievermogen pas ik me gelukkig snel aan aan veranderende omstandigheden in de wereld van anderhalve meter. Assessments speel ik inmiddels met 2 meter tussenruimte, De Nederlandse Taalshow spelen we online in de vorm van Taalshow Televisie en trainingen kan ik (deels) spelen via bijvoorbeeld Zoom, Teams of Skype.

Voor- en nadelen van online trainingsacteren

Het online acteren heeft zo zijn mogelijkheden en beperkingen.

Er zitten veel voordelen aan het online trainingsacteren. Een voordeel is in ieder geval dat cursisten zich veiliger voelen, doordat het contact via beeld wat afstandelijker is. Daarnaast lijkt het of cursisten zich beter kunnen focussen op de situatie en minder worden afgeleid door andere cursisten, trainer of de omgeving. Trainingsacteur en cursist zitten als het ware in een soort cocon. Cursisten zitten vaak ook thuis en dat geeft ook een soort veiligheid. Daarnaast merk ik dat cursisten in online trainingssituaties beter luisteren doordat ze minder hoeven te focussen op andere zaken.

Nadelen van het online acteren zijn er natuurlijk ook helaas. Belangrijkste beperking is dat gedrag en bewegingen minder opvallen in het beperkte beeld, waardoor cursisten en de trainingsacteur daar minder op kunnen anticiperen. Als ik als trainingsacteur zit te wiebelen op mijn stoel tik met mijn pen, zal dat op beeld niet altijd overkomen. Voor agressietrainingen is met name ook het oefenen met nabijheid en aanrakingen van personen belangrijk. Dat soort zaken zijn online helaas niet te oefenen. Ander nadeel is toch vaak het gebrek van de dynamiek van de groep. Als ik speel voor een groep cursisten is het soms leuk als een andere cursist onverwacht kan bijspringen of als je reacties van de groep opmerkt en die naderhand ook kan teruggeven. In online trainingen zit je meer in een cocon en vallen die zaken minder/niet op (vaak ook omdat het geluid is gemute). Ander nadeel is natuurlijk de beperking van de techniek, waardoor ik als trainingsacteur bijvoorbeeld niet meer te horen ben, als ik te ver verwijderd ben van de microfoon, of niet meer zichtbaar ben als ik uit beeld loop.

Online trainingsacteur voor Zoom, Teams en Skype
Creëer ook energie tijdens een online training

De uitdagingen van online acteren

Net zoals bij andere trainingen is het bij online trainingen belangrijk om veiligheid te creëren. Zitten cursisten bijvoorbeeld in een ruimte waar ze niet gestoord worden en zijn er goede afspraken dat er geen opnames gemaakt worden. Naast veiligheid zijn er in het spel wat uitdagingen, waarbij de focus voor de trainingsacteur nu veel meer kan liggen op intonatie en gezichtsuitdrukkingen. Ik zie het als een combinatie van acteren voor de camera en trainingsacteren, waarbij ik heel bewust moet zijn, wat zichtbaar en hoorbaar is op camera en microfoon en wat niet. Verder is het nog een leuke uitdaging om de groep betrokken te houden in de training. Mensen zitten meer op afstand in de gespeelde situaties, en dus kan het bijvoorbeeld helpen om iedereen hele duidelijke observatieopdrachten te geven. Ook regelmatig kleine oefeningen met de hele groep te spelen of korte energizers zorgen voor meer betrokkenheid in de groep.

Durf te experimenteren

Voorafgaande aan trainingen zeg ik altijd: “Durf te experimenteren en durf het eens over een hele andere boeg te gooien. En kijk wat het brengt.” Zo is het ook met online acteren. Het lijkt niet ideaal en dat is het zeker ook niet maar……het biedt ook weer mogelijkheden. En zowel voor de online trainingsacteur, trainer als cursisten is dat een kwestie van proberen en oefenen. Dat experiment wil ik dan ook zeker aangaan met trainers en cursisten en al zijn het uitdagende tijden, misschien is het juist nu de tijd om mensen te trainen met de mogelijkheden en beperkingen van deze tijd.

Neem contact op

Ik vind het interessant om mee te denken over de opzet en insteek van online trainingen. Dus ik nodig u dan ook zeker uit om contact te leggen en het gesprek/experiment aan te gaan. Contact maakt u via het contactformulier of telefonisch. Meer informatie over wat ik verder als online trainingsacteur doe en kan vind u hier.

0

Als trainingsacteur ben ik met grote regelmaat actief in de zorg. Het valt me dan vaak op dat medewerkers in de zorg zo bezig zijn te zorgen voor anderen, waarbij ze dan vaak zichzelf compleet vergeten. Mijn ervaring is dat zorgverleners het vaak moeilijk vinden daarin hun grenzen aan te geven. De zorgverlener wil de patiënt of collega alle zorgen uit handen nemen en zadelt zichzelf daardoor op met extra werk. Hoe fijn zou het zijn te kunnen oefenen met het aangeven van de eigen grenzen of met het stimuleren van patiënt (of collega) tot het zelf ondernemen van acties.

Hoe fijn zou het zijn als je als zorgverlener dit nieuwe gedrag kan uitproberen op een patiënt of een collega en dat die patiënt of collega dan ook nog feedback geeft op jouw gedrag? Hoe leuk is het eens iets heel anders te proberen in vraagstelling of benadering en te zien en te horen wat daarvan het effect is. Of wat dacht je van de volgende onderwerpen om eens met een trainingsacteur te oefenen?

  • Komt de boodschap/informatie van de zorgverlener wel over?
  • Hoe reageer ik als zorgverlener op emoties?
  • Voelt de patiënt zich wel gehoord?
  • Hoe verdeel ik mijn aandacht over patiënt en familie?
  • Hoe ga ik om met agressie en grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe communiceer ik met patiënten met psychische stoornissen?
  • Hoe krijg ik zo veel mogelijk informatie van de patiënt?

Met alle bovenstaande onderwerpen heb ik al in heel veel trainingen gespeeld en heb ik al heel veel zorgverleners tot mooie inzichten laten komen door mijn rollenspelen en mijn feedback. Ik hoor naderhand heel heel vaak van deelnemers:

“Ik wist niet dat het zo makkelijk was mijn grenzen aan te geven.”

“Fijn om te weten dat ik vriendelijk EN duidelijk kan zijn.”

“Nu ik grenzen beter kan aangeven, maakt dat de communicatie tussen mij en patiënt/collega stukken duidelijker.”

“Ik hoef niet alles zelf op te lossen. Een collega of patiënt vind het zelf ook fijn daarover mee te denken.”

“Soms is een stilte veel waardevoller dan nog meer informatie.”

“Nu weet ik dat ik beter even twee minuten kan besteden aan een frustratie of angst dan het te negeren omdat ik daar later in het proces uiteindelijk veel tijd mee bespaar.”

“Fijn om te weten dat ik heel duidelijk kan zijn en daarbij niet agressief overkom.”

Trainingsacteur Olaf van der Hee voor uw training in de zorg

De toegevoegde waarde van een ervaren trainingsacteur in uw zorgtraining is enorm en zorgt zeker voor meer dynamiek, discussie en een veel betere leerervaring. Ik daag deelnemer altijd uit tot het proberen van ander gedrag en tot het overschrijden van of juist stellen van grenzen. Met mijn rollenspelen en oefeningen probeer ik altijd zo veel mogelijk aan te sluiten op de behoeftes van groep en trainer/docent. Neem zeker contact op voor meer informatie of een offerte.

Als trainingsacteur in de zorg werk ik onder andere voor: