Mijn Blog

0

De laatste tijd merk ik een toegenomen vraag voor mijn spel als trainingsacteur in trainingen rond agressie. Dat kan twee dingen betekenen: 1. Er is een toename van agressie in het dagelijks leven. 2. Bedrijven en instanties zijn meer bereid hun medewerkers te wapenen tegen agressie.

Ik denk dat men name de tweede reden, de meest belangrijke is op dit moment, en dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is fijn dat bedrijven en instanties bereid zijn te investeren in de kennis en vaardigheden van hun mensen, als het gaat om welke vorm van agressie dan ook. Met name het stimuleren van het herkennen van verschillende vormen van agressie is al een grote stap. Tweede stap is dan natuurlijk het effectief kunnen reageren op deze agressie.

Herkennen van agressie

In trainingen merk ik vaak dat mensen bepaald gedrag niet meteen als agressie zien en het dan ook niet meteen als zodanig behandelen. Maar juist het vroeg herkennen van agressie en dit al in een vroeg stadium de-escaleren is vaak het meest effectieve recept.

Omgaan met agressie

In trainingen waarin ik speel als trainingsacteur probeer ik dan ook vaak de nadruk te leggen op deze eerste tekenen van agressie en laat ik deelnemers onderzoeken hoe ze met dit gedrag kunnen omgaan. Vaak is dat: 1. herkennen gedrag 2. benoemen gedrag 3. grens aangeven en vaak afhankelijk van de mate van agressie ook nog 4. iemand voor een keuze stellen. Wel is het bij agressie vaak een kwestie van deels meeveren en deels eigen grenzen herkennen en aangeven. Grenzen die per persoon verschillend zullen zijn.

Veiligheid in trainingen rond agressie

Bij trainingen rond agressie vind ik veiligheid van het allergrootste belang. Te vaak heb ik gehoord van trainingen rond agressie waar deelnemers agressief of boos vandaan kwamen, omdat er waarschijnlijk te hoog werd ingezet met zware agressie. Juist het oefenen met lichtere vormen van agressie, biedt mensen veiligheid en ook meer kansen om met diverse soorten gedrag te experimenteren. Ook het spelen van situaties die de mensen zelf inbrengen, werkt vaak veel beter,dan het spelen van bedachte (extreme) situaties.

De effectiviteit van oefenen

Het aanbrengen van theoretische kaders rond agressie is natuurlijk belangrijk en interessant in een training. Maar vooral het oefenen van gedrag bij dit soort trainingen, blijkt vaak van doorslaggevend belang, omdat deelnemers ontdekken wat hun grenzen zijn, maar vooral dat effectief handelen en het aangeven van grenzen vaak makkelijker blijkt, dan gedacht. Daarom ben ik blij dat ik door mijn inzet in dit soort trainingen, mensen dit soort inzichten kan bieden.

Indien u een acteur wilt inzetten in uw training rond agressie, zou ik u zeker aanraden vrijblijvend contact met mij op te nemen voor meer informatie.