Mijn Blog

0

Enige weken geleden alweer had ik een bijzonder prettig kennismakingsgesprek met Cornelis Schenk eigenaar van Cora-Acteurs in Amsterdam. Cornelis heeft een oprechte ambitie: Goed werk leveren! En daar kan ik mij prima in vinden. En daarom ben ik trots dat ik vanaf heden ook als trainingsacteur beschikbaar ben via Cora-Acteurs. Waar staat Cora-Acteurs voor:

Cora Acteurs bemiddelt trainingsacteurs ter ondersteuning van trainingen en assessments waarin sociale vaardigheden een centrale rol spelen. Voor deelnemers aan deze trainingen is het oefenen met ervaren acteurs een effectieve en snelle manier om sterkten en zwakten in het eigen optreden te onderkennen en te ontwikkelen. CORA-acteurs wil naast het bemiddelen van acteurs een breder aanbod bieden bieden door middel van zogenaamde profielen, van trainingsacteurs, trainers, co-trainers, docenten en coaching. Cora Acteurs is thuis in alle gangbare werkvormen en beschikt over brede ervaring en expertise op uiteenlopende werkvelden. Wij zijn specialist in trainingen sociale veiligheid.

Cora Acteurs is als trainingsacteur/ontwikkelaar betrokken bij veelsoortige trainingen voor werkenden bij overheidsorganisaties, in het bedrijfsleven, het openbaar vervoer, politie, justitie, gevangeniswezen, sociale recherche, onderwijs en ziekenhuizen. Bij deze trainingen draait alles om communicatie. Op alle mogelijke niveaus. Met collega’s, met leidinggevenden, met klanten, met gasten, met patiënten, met zwartrijders, met raddraaiers, met jonge, oude en nieuwe Nederlanders.  Communicatie is voor een belangrijk deel non-verbaal. Cora Acteurs besteedt behalve aan verbale interactie dan ook veel aandacht aan het non-verbale, fysieke aspect in trainingssituaties. Lichaamstaal, houding en bewegingen zijn in onze ogen medebepalend voor efficiënt en overtuigend communiceren.

www.cora-acteurs.nl