Mijn Blog

In ruim drie maanden van een idee naar een complete show  op De Parade; De Nederlandse Taalshow. Ik hield het voor bijna onmogelijk maar we hebben het wel gedaan en daar ben ik trots op.

De Nederlandse Taalshow NT2 theater voor anderstaligen

De Nederlandse Taalshow

Dit avontuur begon half maart 2016 met een telefoontje van mijn lieve collega Anja Kriek. De Parade had ons uitgedaagd iets nieuws te bedenken voor een ander publiek in een andere vorm maar wel voor de middag. En gelukkig  had Anja al een idee in haar hoofd waarmee ze al enige tijd iets wilde; een interactief taalprogramma voor anderstaligen.  Volgens haar was het aanbod voor deze groep minimaal en bestond daar wel degelijk behoefte aan. En aldus gaf De Parade ons de ruimte om voor de middag een programma voor deze groep te maken. En zo ontstond De Nederlandse Taalshow.

In no-time hebben we een plan opgesteld en zijn we gaan werken aan een script. Ondertussen was ik ook nog eens drie weken op vakantie waardoor er nog minder tijd over bleef om te repeteren. Samen met onze technicus Guido Hagen werd een multifunctioneel decor ontworpen en tegelijk met de repetities stelde ik ook nog een subsidieplan op. Het was allemaal heel veel in heel weinig tijd maar het leek wel te gaan lukken. Ik heb het nooit voor mogelijk gehouden dat je in zo weinig tijd, toch zo veel kan doen; en een plan opstellen, en een subsidieaanvraag, en een script, en contact leggen met instanties rond taal en dan ook nog repeteren.

NT2 theater voor anderstaligen

De Nederlandse Taalshow

Op de eerste speldag in Rotterdam had ik het idee dat we van alles vergeten waren maar dat viel reuze mee. Het stuk sloeg aan bij de doelgroep anderstaligen (die volop aanwezig waren) maar ook bij toevallige bezoekers met kinderen van de Parade.  Ik denk dat we de doelstelling van het programma: mensen laten spelen met taal en daar plezier aan laten beleven, zeker bereikt hebben.

Nu De Parade is afgelopen, kunnen we terugkijken op negen zeer geslaagde shows en gaan we nadenken hoe en waar we deze show nog verder kunnen spelen. We hebben voldoende response gehad van diverse organisaties die deze show zouden willen aanbieden aan hun doelgroep dus daar gaan we ons dan ook de komende tijd op richten. Daarnaast was de goedkeuring van onze subsidieaanvraag door AFK ook een heel fijn signaal dat we met iets bezig zijn, waarmee we de komende tijd mee door moeten.

Met dank aan De Parade en het AFK voor de financiële ondersteuning.

Kijk ook eens op de Facebookpagina van De Nederlandse Taalshow

Of op de website van de Nederlandse Taalshow

NT2 Theater voor anderstaligen

De Nederlandse Taalshow